huisarts A.Kleynen, huisarts S. Lindner, huisarts S. Maas

Wet BIG & registratie

Om u als patient te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners is de Wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) van toepassing. Deze wet beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg te bevorderen en te bewaken. 

Conform de Wet BIG zijn diverse beroepsbeoefenaars (verplicht) door de Inspectie van Gezondheidszorg ingeschreven in het BIG-register (klik hier). U kunt in het openbare register controleren of wij bevoegd zijn om een bepaalde zorgberoep uit te oefenen. In het BIG-register zijn de volgende medewerkers uit onze praktijk ingeschreven:
 
S. Lindner, huisarts
BIG-registratienummer 29910373201

A. Kleynen, huisarts
BIG-registratienummer 19051119701

K. Chin-a-Tam, huisarts
BIG-registratienummer 29913904901

S. Maas, huisarts
BIG-registratienummer 19910729701

F. de Mol, diabets verpleegkundige
BIG-registratienummer 59002467230

N. Meyer, praktijkondersteuner huisarts
BIG-registratienummer 69048135930

In onze praktijk werken wij geregeld met waarneem-artsen. Deze artsen zijn uiteraard ook geregistreerd in het BIG-register.