huisarts A.Kleynen, huisarts S. Lindner, huisarts S. Maas

Niet verschijnen op afspraak

Niet verschijnen bij de Huisarts/Verpleegkundige/Doktersassistenten/POH zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistenten onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Daarom hanteren we vanaf 1 augustus 2017 een no show tarief.

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Geeft u in dat geval ruim van tevoren door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt bij de huisarts of assistente?

U krijgt een rekening bij een tweede maal niet verschijnen op afspraak zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van €10,00 of €20,00 afhankelijk van het soort afspraak bij de huisarts of assistente. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt bij de Verpleegkundige/POH?

Het betreft afspraken waar meestal 30-45 minuten voor staan. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen. Indien u deze niet tijdig afzegt zijn wij genoodzaakt een rekening te sturen van €25,00. Ook deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/verpleegkundige/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.